Yönlendirme İşaretleri Teknik Bilgileri

ANASAYFA Yönlendirme İşaretleri Teknik Bilgileri

Yönlendirme İşaretleri ve Kullanımı

Acil durum yönlendirmesi, acil bir durum oluştuğunda binanın herhangi bir yerinde bulunan bir kişiyi veya kişileri en kısa yoldan ve en hızlı şekilde binayı terketmesini veya güvenli bir yere ulaşmasını sağlayacak şekilde projelendirilir. Binanın mimari projesine göre kaçış senaryoları hazırlanır ve bu senaryoya göre çıkış kapları belirlendikten sonra armatürlerin görünebilme mesafelerine göre gerekli sayıda acil yönlendirme armatürleri yerleşimi yapılır. Projelendirilirken, acil yönlendirme armatürlerinin kriterleri belirlenir ve bu kriterleri sağlayan dışarıdan veya içeriden aydınlatmalı tipte yönlendirme armatürleri şeçilerek yerleştirme yapılır.


Yönlendirme İşaretlerinde Bulunması Gereken Özellikler

1. Yönlendirme işaretleri yeşil zemin üzerine beyaz renkli yazı ve işaretlerden oluşmalıdır.

2. ışaretin üzerinde herhangi bir noktada aydınlatma şiddeti 2 cd/m den daha az olmamalı ve istenen değerin yarısı 5 sn de tamamı 50 sn içinde sağlanmalıdır.

3. Aynı renkteki bölümlerin en az ve en fazla aydınlatma şiddeti arasındaki oran 1/10’dan daha az olmamalıdır. Beyaz ve yeşil bölümler arasındaki aydınlatma şiddeti ise 1’den daha az, 1/15’den daha fazla olmamalıdır.

4. ışaret yüksekliği en az 150 mm olmalıdır.


Yönlendirme İşaretleri Azami Görünebilme Mesafesi Hesabı

İçinden aydınlatmalı yönlendirme armatürleri için azami görünebilme mesafesi işaret yüksekliğinin 200 katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. Dışarıdan veya kenarından aydınlatmalı yönlendirme armatürlerinin azami görünebilme mesafesi 100 kat sayısı ile çarpılarak hesaplanır