Acil Aydınlatma Teknik Bilgileri

ANASAYFA Acil Aydınlatma Teknik Bilgileri

Acil Aydınlatma

Acil aydınlatma, binalarda aydınlatma sisteminin herhangi bir neden ile devre dışı kaldığında, derhal devreye girerek yeterli düzeyde aydınlatma sağlayan ikincil bir aydınlatma türüdür.


Kaçış Yollarında Acil Durum Aydınlatma

Yangın, deprem gibi acil bir durum oluşması durumunda insanların binayı tahliye etmesi için belirlenmiş olan yollara kaçış yolu denir. Kaçış yolu bir binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki binanın dışına çıkılan son çıkış kapısına kadar devamlı ve engellenmemiş yolların tamamıdır. Bu tanıma göre kaçış yolu, oda ve diğer bağımsız mekanlardan çıkışları, her kattaki koridorları, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenleri, zemin katta merdiven başından aynı kattaki binanın son çıkışına götüren yolları ve son çıkışı kapsamaktadır. Yangın merdivenleri de kaçış yolunun bir bölümüdür. Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez.


Kaçış Yolları Acil Aydınlatma Standartları

2 mt genişliğine kadar olan kaçış yollarında, kaçış yolunun merkez hattı boyunca, döşeme seviyesi üzerinde herhangi bir noktada acil aydınlatma seviyesi en az 1 lux olmalıdır

Acil aydınlatma süresi sonunda acil aydınlatma seviyesinin 0,5 lux’ den daha düşük bir seviyeye düşmemesi gerekir.

Kaçış yolunun merkez hattı boyunca en az ve en fazla aydınlatılan noktalar arasındaki oran 1/40 dan daha fazla olmamalıdır.

2 mt’ den geniş kaçış yolları yanyana 2 mt lik kaçış yolları olarak düşünülmeli veya açık alan acil durum aydınlatması kriterlerine göre tasarlanmalıdır.

Kriterlerde belirtilen acil aydınlatma seviyesinin %50’ si 5 sn içinde tamamı ise 60 sn içinde sağlanmalıdır.

Acil aydınlatma süresi kullanıcı yükü 200 kişiye kadar olan yapılarda 1 saat, 200 kişi ve üzerinde ise 2 saat olmalıdır.


Açık Alan Acil Aydınlatma Standartları

Kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan alanlar, 60 m den daha büyük alanlar ve toplanma bölgeleri açık alan sınıfına girer.

Açık alanlarda, döşeme seviyesi üzerinde aydınlatma şiddeti en az 0,5 lux olmalıdır. Alanın 0,5 mt çevre kenarları bu kapsama dahil değildir.

Açık alanlarda da en az ve en fazla aydınlatılan noktalar arasındaki oran 1/40 dan daha fazla olmamalıdır.

Kriterlerde belirtilen acil aydınlatma seviyesinin %50’ si 5 sn içinde tamamı ise 60 sn içinde sağlanmalıdır.

Acil aydınlatma süresi kullanıcı yükü 200 kişiye kadar olan yapılarda 1 saat, 200 kişi ve üzerinde ise 2 saat olmalıdır.


Yüksek Riskli Çalışma Alanı ve Tehlikeli Alanlarda Acil Aydınlatma Standartları

Elektrik kesintisi olduğunda kapatılarak devreden çıkartılan cihazlar, hareketli makinalar, kimyasal banyolar, kazanlar, enerji dağıtım, üretim ve endüstriyel proses kontrol odaları, ilk yardım odası vb. yerler, yüksek riskli çalışma alanı ve tehlikeli alan sınıfına girerler

Tehlike riski yüksek alanlarda acil aydınlatma seviyesi çalışma alanında en az 15 lux olmalı ve normal aydınlatma seviyesinin %10’ un dan az olmamalıdır.

Bu tür alanlarda en az ve en fazla aydınlatılan noktalar arasındaki oran 1/10 dan daha fazla olmamalıdır.

Pervane, torna vb. hareketli makinaların duruyormuş gibi görünmesine yol açan stroboskobik etki oluşmamalıdır.

Kriterlerde belirtilen acil aydınlatma seviyesi 0,5 sn içinde sağlanmalı ve risk devam ettiği sürece devam etmelidir.

Aydınlatma için kullanılan civa buharlı veya metal halide vb. deşarjlı lambalar devreye geç girerler. Bu tip lambaların kullanıldığı alanlarda acil aydınlatma armatürleri gecikmeli olarak 10-15 dk sonra devreden çıkmalıdır.